disclaimer

De website van autoboxtehuur.nl is uitsluitend bedoeld als informatiebron. autoboxtehuur.nl  besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. autoboxtehuur.nl  is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of veroudering van de gegevens op deze website. autoboxtehuur.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Problemen, verminkingen en vertragingen, die inherent zijn aan het verspreiden van informatie langs elektronische weg kunnen eveneens voorkomen. autoboxtehuur.nl garandeert geen foutloze werking en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van één van de hiervoor genoemde of daarmede verbandhoudende oorzaken. autoboxtehuur.nl  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele sites waarnaar verwezen wordt. autoboxtehuur.nl  is niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid of de inhoud van websites van derden.

Auteursrechten
autoboxtehuur.nl  heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de informatie op deze site, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het intellectuele eigendomsrecht op beeld- en fotomateriaal. Niets van de aangeboden informatie op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van autoboxtehuur.nl  openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.

© 2011 autoboxtehuur.nl  / Bosman Beheer en Vastgoed Management B.V.